Artikel: Geschikt bestuursrecht?

Is het mogelijk om met de overheid te schikken over de hoogte van een boete? Of over een geweigerde vergunning? Een belastingaanslag? En is zo’n schikking vertrouwelijk of juist openbaar? Onderhandelen en schikken kan uitkomst bieden in bestuursrechtelijke geschillen met de overheid. Maar is het bestuursrecht daarvoor wel geschikt en voldoende toegerust? Deze en andere vragen over de mogelijkheden en de knelpunten van schikken met bestuursorganen waren aan de orde tijdens een studiemiddag die de VAR op 2 oktober 2018 organiseerde.

Lees dit artikel via Kluwer Navigator:Print Friendly and PDF ^