Artikel: Fraude & asset recovery: een routekaart

In deze bijdrage wordt aan de hand van een casus stapsgewijs uiteengezet hoe via civielrechtelijke weg kan worden achterhaald waar weggesluisde vermogensbestanddelen zijn gebleven en hoe deze kunnen worden teruggevorderd.

Lees hier het volledige artikel:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^