Artikel: Fiscaliteit en strafrecht in conflict. Informatieverplichting versus zwijgrecht

Er bestaat een spanningsveld tussen het recht van een verdachte om niet aan zijn eigen veroordeling mee te hoeven werken (vloeit voort uit artikel 6 EVRM) en de plicht van een belastingplichtige om informatie te verstrekken ten dienste van de belastingheffing. Deze bijdrage gaat, naar aanleiding van een (nog niet gepubliceerde) uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, in op de vraag of een verdachte belastingplichtige op basis van artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) strafrechtelijk kan worden vervolgd wanneer deze weigert informatie te verstrekken.

Hiertoe wordt eerst aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad nagegaan of iemand, die verdacht wordt van fiscale delicten, verplicht is informatie te verstreken aan de Belastingdienst. Vervolgens worden de overwegingen en het oordeel van de Rechtbank Amsterdam besproken. De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat er in dit geval geen sprake was van ‘testimonial or communicative evidence’ en artikel 6 EVRM niet was geschonden. Bij dit oordeel worden enkele kanttekeningen geplaatst en er wordt tot een andere conclusie gekomen.

Lees hier het volledige artikel:
 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^