Artikel: eerste uitspraken tuchtrecht banken

De eerste tuchtrechtuitspraken van de Tuchtcommissie Banken (Tuchtcommissie) zijn gepubliceerd. In dit artikel wordt kort de achtergrond van het tuchtrecht beschreven. Daarna worden de uitspraken behandeld en vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of het tuchtrecht een toegevoegde waarde heeft naast het arbeidsrechtelijk kader.

Lees hier het volledige artikel:


 

Print Friendly and PDF ^