Artikel: Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aangifte- en informatieverplichtingen, gaan die veelvuldig gepaard met verwijten van de ondernemer aan het adres van de belastingadviseur. De ondernemer tracht zich daarmee ook vaak te disculperen in relatie tot verwijten die door de belastingdienst of het Openbaar Ministerie worden gemaakt.

Maar wat zijn nu de rol en verantwoordelijkheid van de belastingadviseur en op welke wijze zijn deze van invloed op de bestraffing van de adviseur door middel van een 'Vierde tranche' boete door de inspecteur of op de opportuniteit van een strafrechtelijke vervolging?

In deze bijdrage zal allereerst aandacht worden besteed aan de reglementen van de grootste brancheorganisaties voor fiscalisten (NOB en het RB). Voorts wordt nader ingegaan op de jurisprudentie van opzet en grove schuld. Alvorens af te sluiten met een conclusie wordt het belang van de (schending van de) onderzoeksplicht geplaatst in de sleutel van het pleitbare standpunt.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^