Artikel: Een nieuwe loot aan de stam - de strafbaarstelling van ‘eenvoudig’ witwassen

Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe artikelen 420bis.1 en 420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht in werking getreden. In deze artikelen wordt het zogenoemde ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ strafbaar gesteld. De aanleiding voor deze nieuwe witwasbepalingen vormde de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ‘kwalificatie-uitsluitingsgrond’ bij het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen werd geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt onder andere ingegaan op de betreffende jurisprudentie en de inhoud van de bepalingen. 

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^