Artikel: Een koelkast als getuige, de (toekomstige) rol van de Internet of Things in de opsporing

In toenemende mate komen er producten op de markt die gebruikmaken van het internet en via deze internetverbinding informatie verzamelen en delen. Het doel van dit zogenaamde ‘Internet of Things’ is om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Een onvoorzien neveneffect hiervan is echter dat smartartikelen een weelde aan informatie over de gebruiker opslaan en verwerken. Deze informatiebronnen kunnen ook ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten worden gebruikt. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de informatie afkomstig van smartartikelen kan worden gebruikt in het kader van het opsporingsonderzoek. 

Lees meer: 

Print Friendly and PDF ^