Artikel: Een dier is (g)een zaak. Zelfs een kever heeft soms juridische bijstand nodig

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden worden situaties van inbeslagname van levende dieren behandeld. Het blijkt dat veel advocaten menen dat de huidige wet- en regelgeving voor dieren niet geschikt is. Niet alleen artikel 94 Sv, dat bepaalt welke voorwerpen in beslag mogen worden genomen en waarom, maar ook artikel 117 SV, dat voorschriften geeft over wat er dan mag gebeuren, heeft thans onverminderd betrekking op dieren. Er wordt voor gepleit om de inbeslagnames in het bestuursrecht te houden. Als dieren in bewaring genomen kunnen worden, zouden ze namelijk makkelijker weer kunnen terugkeren naar de eigenaar. In het strafrecht is het dier wanneer de zaak op zitting komt negen van de tien keer al vervreemd, vaak een drama voor de eigenaar van het dier. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering zou een mooie gelegenheid zijn om nu eindelijk eens specifieke bepalingen over ‘levend beslag’ erin op te nemen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^