Artikel: Een Algemeen Deel voor de oriëntatiepunten?

De oriëntatiepunten maken deel uit van het straftoemetingsrecht in algemene zin. De oriëntatiepunten voor de straftoemeting bevatten niet veel meer dan ‘lijstjes’: wat is de straf die als uitgangspunt voor het betreffende delict in de praktijk wordt opgelegd. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vragen of en hoe deze in een aantal andere, cultureel verwante landen zijn geregeld en of uit de regelingen elders inspiratie voor algemene uitgangspunten valt te putten voor de Nederlandse straftoemetingspraktijk. Die onderwerpen zijn: doelen van straffen, beginselen, strafverzwarende en -matigende omstandigheden en werkwijze. De vraag is of het wenselijk is opmerkingen over deze onderwerpen een plaats te geven in een Algemeen Deel voor de oriëntatiepunten.

Lees hier het volledige artikel:Print Friendly and PDF ^