Artikel: Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

De uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik (Verordening) zelf, maar wel uit de daarop gebaseerde uitvoeringsverordening en een richtsnoer van ESMA. Deze (nieuwe) regeling heeft grote impact omdat de timing van een persbericht essentieel is voor het veiligstellen van ondernemingsbelangen, waaronder de reputatie en duidelijke communicatie van de uitgevende instelling. Een uitgevende instelling is voortaan verplicht om vast te leggen op welk tijdstip voorwetenschap binnen haar bedrijf ontstond en zij moet vanaf dan doorlopend toetsen of verder uitstel kan worden genomen. Desgevraagd moet zij de gronden voor uitstel met de AFM delen. Ook is de nieuwe boetebedreiging substantieel verhoogd. De druk op de uitgevende instelling wordt opgevoerd. Het is hierdoor goed nog eens stil te staan bij de redenen waarom dat nodig is. Wat wordt nu precies met – de uitstelregeling van – de openbaarmakingplicht beoogd?

Voor alle duidelijkheid, met voorwetenschap wordt in deze bijdrage bedoeld: informatie die concreet is, niet openbaar is en rechtstreeks betrekking heeft op de uitgevende instelling en waarbij openbaarmaking waarschijnlijk een significante invloed op de koers zou kunnen hebben. Daarbij is de hoofdregel dat voorwetenschap onverwijld openbaar moet worden gemaakt. Uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap (hierna ook kortweg ‘uitstel’ genoemd) mag alleen indien aan drie cumulatieve vereisten wordt voldaan: (i) er is sprake van een rechtmatig belang, (ii) het is niet waarschijnlijk dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking zou worden misleid (iii) en de vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd. 

Lees verder:

 

Meer weten? Op dinsdag 10 oktober 2017 verzorgt Pieter Duyx de cursus Het nieuwe marktmisbruikregime, een uitdaging voor de rechtspraktijk

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Print Friendly and PDF ^