Artikel: Douanewaarde, wat is er veranderd met inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie?

Met de inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie per 1 mei 2016 heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de douanewaarde plaatsgevonden. Deze hebben gevolgen voor de heffing van rechten bij invoer alsmede voor de heffing van omzetbelasting bij invoer en hebben met name betrekking op de afschaffing van de mogelijkheid van first sale of export, bijtelling royalty’s en licentierechten bij de douanewaarde, het gebruik van forfaits en procedurele aspecten bij het vaststellen van de douanewaarden. In dit artikel worden deze wijzigingen besproken alsmede overige actuele jurisprudentie.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^