Artikel: De Wet transparant toezicht financiële markten

In deze bijdrage wordt de Wet Transparant Toezicht kritisch onder de loep genomen. Meer in het bijzonder wordt onderzocht of inderdaad is voorzien in adequate rechtsbescherming. Daartoe wordt hierna eerst aandacht besteed aan de aanleiding, het doel en de strekking van de Wet Transparant Toezicht (paragraaf 2) alsmede aan de unierechtelijke context (paragraaf 3). Vervolgens komen aan bod: de opgerekte waarschuwingsbevoegdheid (paragraaf 4), de door de toezichthouders af te wegen belangen (paragraaf 5), de aansprakelijkheidsbeperking (paragraaf 6), spoedpublicaties (paragraaf 7) en de rectificatieregeling (paragraaf 8). De slotparagraaf bevat conclusies en afrondende opmerkingen.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^