Artikel: De vierde anti-witwasrichtlijn aangepast - Een nieuwe koppeling tussen het bestrijden van witwassen en het voorkomen van belastingontduiking?

De vierde anti-witwasrichtlijn is in mei 2015 aangenomen. Daar is reeds veel over geschreven en een wetsvoorstel ter implementatie van die richtlijn is inmiddels in openbare consultatie gebracht. Om de uiterlijke implementatiedatum in juni 2017 te halen zal het wetsvoorstel waarschijnlijk bij de Tweede Kamer zijn ingediend op het moment dat u deze bijdrage leest. Tot zover weinig aan de hand maar er fietst nog een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn door deze krappe implementatietermijn heen. Daarover gaat deze bijdrage.

Eerst zal de aanleiding en procedure van de wijziging worden geschetst, dan wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen waarbij uitvoerig stil zal worden gestaan bij de nieuw voorgestelde koppeling tussen de anti-witwasmaatregelen en bestaande fiscale Europese regelgeving. Duidelijk zal worden dat dit tot hoge administratieve lasten kan leiden bij onder andere banken, trustkantoren, accountants, notarissen en advocaten maar ook tot betere onderzoeksmogelijkheden voor toezichthouders, opsporings- en belastingdiensten.

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op dinsdag 20 juni 2017 naar de Cursus Witwassen: aanpak, vervolging, verdediging & trends. Deze cursus belicht de meest relevante aspecten op anti-witwas gebied.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven. 

 

 

Print Friendly and PDF ^