Artikel: De staat van toezicht en handhaving door gemeenten

De gemeenten krijgen er steeds nieuwe taken bij op het gebied van toezicht en handhaving. Maar de geschiedenis leert dat het niet vanzelfsprekend is dat gemeenten die actief ter hand nemen. De auteurs deden hier onderzoek naar op vraag van de Eerste Kamer. Zij komen met de volgende aanbevelingen aan de gemeenten.

Zorg voor SMART geformuleerde doelstelling voor toezicht en handhaving, richt outcomegerichte systemen van monitoring en evaluatie in, intensiveer toezicht en handhaving op het sociaal domein en versterk het integrale karakter van toezicht en handhaving. Het rijk kan daarbij helpen met ondersteuning en stimulans, het ontwikkelen van good practices en ondersteuningsmateriaal voor outcomegericht toezicht, voorlichting over financiële en juridische randvoorwaarden en het bij decentralisatie bewaken van overdracht van middelen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^