Artikel: De impact van het straf-, tucht- en civiele recht op de professional in de zorg

Het aantal regels in de zorg neemt toe en er worden vele procedures gevoerd waarbij artsen en andere zorgprofessionals zijn betrokken. Dit alles heeft onmiskenbaar invloed op het geneeskundig handelen. De vraag is of de zorg hier ook kwalitatief beter en veiliger van wordt. In deze bijdrage wordt betoogd dat dit niet zo is.

Gepleit wordt voor een andere benaderingswijze. Juridisering en procedures kunnen effectief zijn om bepaalde misstanden, waaronder disfunctionerende professionals, aan te kunnen pakken. Maar als we echt werk willen maken van nog meer kwaliteit en veiligheid, dan moet er serieus werk worden gemaakt van een ‘just’ culture, een cultuur waar men elkaar kan aanspreken op gedrag zonder direct negatieve repercussies te hoeven vrezen.

Lees hier het volledige artikel:

Print Friendly and PDF ^