Artikel: De Europese gedragscodegroep wordt steeds belangrijker in de strijd tegen belastingontwijking, meer overheid en transparantie geboden

De Gedragscodegroep wordt steeds belangrijker bij de aanpak van belastingontwijking. Dit komt door het feit dat zij zich de laatste jaren is gaan bezighouden met de vormgeving van gecoördineerd Europees belastingbeleid. Zij neemt vergaande besluiten op het gebied van gemeenschappelijk rulingbeleid, hybride mismatches en openbaarmaking van belastingstructuren – om maar enkele recente onderwerpen te noemen. In wezen is sprake van ‘pseudowetgeving’. Door het grote gebrek aan openheid en transparantie is dit werk van de Groep voor parlementen, burgers en bedrijven onbekend terrein. Met dit artikel wordt een poging gedaan om hier verandering in te brengen. Daartoe worden actuele onderwerpen besproken waar de Groep zich momenteel over buigt en worden stappen verkend die kunnen worden gezet om de openheid en transparantie te vergroten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^