Artikel: De actieve openbaarmaking van sancties door toezichthouders en de Wet open overheid

Verpleeghuizen die ondermaatse zorg leveren, restaurants waar de hygiëne te wensen overlaat of scholen met een excellente onderwijskwaliteit; het is aan de orde van de dag dat toezichthouders de bevindingen van het uitgeoefende toezicht bekendmaken. Een specifieke categorie bevindingen vormen de (besluiten tot) sancties die een toezichthouder, doorgaans als sluitstuk van een omvangrijker traject, aan een onder toezicht gestelde oplegt. Vrijwel alle toezichthouders maken door hen opgelegde sancties uit eigen beweging – oftewel actief – openbaar, waarbij de gesanctioneerde persoon of instantie met naam en toenaam wordt genoemd.

Lees verder:

  • De actieve openbaarmaking van sancties door toezichthouders en de Wet open overheid door M.E.M. Dujardin in NTB 2017/33

 

Print Friendly and PDF ^