Artikel: Conceptwetsvoorstel ‘zeggenschap lichaamsmateriaal’ - nog niet goed doordacht

In deze bijdrage wordt de inhoud van het – via een internetconsultatie uitgezette – conceptwetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal besproken en van commentaar voorzien. Geconcludeerd wordt dat de regering verschillende onderdelen van het wetsvoorstel, waaronder in het bijzonder de ruime werkingssfeer, nog eens goed tegen het licht zou moeten houden.

Lees verder:


 

Print Friendly and PDF ^