Artikel: Civielrechtelijke aspecten van de schadevergoedingsmaatregel

Bij wet van 23 december 1992 is in art. 36f van het Wetboek van Strafrecht de schadevergoedingsmaatregel geïntroduceerd. Het betreft een bijzondere figuur omdat de oplegging ervan in belangrijke mate wordt bepaald door civielrechtelijke maatstaven. Door deze vermenging van strafrecht en civiel recht ontstaat een soort driehoeksverhouding tussen de dader, het slachtoffer en de Staat. Deze bijdrage bespreekt de schadevergoedingsmaatregel. Ingegaan wordt op de verhouding tussen de vorderingen van de Staat en het slachtoffer op de dader, de positie van de dader en de kwalificatie van de vordering van het slachtoffer op de Staat (mogelijkheden van overdracht, verpanding en beslag).

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^