Preadviezen Jonge VAR: sanctionering van ondernemingen & bestuurders in het bestuursstrafrecht

Moeten toezichthouders minder voorzichtig zijn in het meenemen van feitelijk leidinggevers bij toezicht op grote, complexe concerns? En moet beboeting naar draagkracht worden afgeschaft - en de bovengrens van alle bestuurlijke boetes worden bepaald op basis van de ernst van het feit, dus de delictsevenredigheid?

Deze en andere stellingen staan centraal in de preadviezen van de Jonge VAR 2018 over sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht

Preadviezen

Benieuwd naar de preadviezen?


Behandeling Preadviezen

De preadviseurs lichten hun stukken en stellingen graag toe tijdens de Jonge VAR 2018 op vrijdagmiddag 9 november a.s. bij Stibbe in Amsterdam. Olivier Dusée en Manon van Overbeek (ACM), Tim Bleeker (UU), Mark Hornman (VU) en Jakoline Winkels en Monique van der Linden (Stibbe) behandelen die vraag vanuit verschillende perspectieven en laten zich daarbij (onder meer) inspireren door het strafrecht. Zij gaan graag met VAR-leden en andere geïnteresseerden in debat over hun preadviezen op vrijdag 9 november bij Stibbe in Amsterdam.

Nog niet aangemeld voor de Jonge VAR? Doe dat snel alsnog via deze link.

Print Friendly and PDF ^