Artikel: Bestuurdersaansprakelijkheid bij schending van financieelrechtelijke toezichtsregels

In deze bijdrage staat de vraag centraal in hoeverre bestuurders civielrechtelijk aansprakelijk zijn voor schendingen van financieelrechtelijke toezichtsregels. Besproken wordt in hoeverre bestuurders aansprakelijk zijn voor verplichtingen die weliswaar primair tot de financiële onderneming zijn gericht, maar niettemin een individuele gedragsnorm voor de bestuurder inhouden. Ook wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van bestuurders ten opzichte van beleggers voor schending van tot een ieder gerichte gedragsnormen uit de Wft en de Marktmisbruikverordening. Vervolgens wordt de wetgeving die exclusief tot de financiële onderneming is gericht behandeld en wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van bestuurders van financiële ondernemingen ten opzichte van een cliënt van die onderneming voor een door hen gemaakte beroepsfout.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^