Artikel: Bestrijding van witwassen, nog te weinig op de radar van niet-financiële instellingen

Onder druk van internationale richtlijnen wordt de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) steeds verder uitgebreid. Ook van de niet-financiële sector wordt een actievere rol verwacht in de strijd tegen witwassen, zelfs als deze bedrijven niet onderhevig zijn aan de vereisten van de Wwft. Wat zijn red flags voor witwassen?

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^