Artikel: Actieve openbaarmaking van toezichtsinformatie door de IGZ

De Eerste en Tweede Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt geregeld dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een specifieke wettelijke basis krijgt om toezichtsinformatie openbaar te maken. Dit artikel gaat in op de inhoud van dit wetsvoorstel en de huidige en toekomstige werkwijze van de IGZ rondom openbaarmaking van toezichtsinformatie.

Met dit wetsvoorstel wordt voldaan aan de wens van de Tweede Kamer voor meer transparantie van toezichtsinformatie. Doordat een individuele belangenafweging op basis van de Wob straks niet langer nodig is, wordt het beter mogelijk om de burgers in Nederland een volledig beeld te geven van de toezichtsactiviteiten van de IGZ. Dit draagt bij aan een goed beeld van de zorg in Nederland.

Lees verder:

 


 

Print Friendly and PDF ^