Ars Aequi

september 2012

OPINIE
·    Redactioneel Kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen
Johan Valk

·    Amuse Van kettingganger tot boevenwagenpassagier
Gerard de Jonge

VERDIEPING

·    Slachtofferrechten in het strafproces: drie stapjes naar voren en een stapje terug?
Suzan van der Aa & Marc Groenhuijsen

·    De vordering tot dooronderhandelen nader belicht
Marcel Ruygvoorn 

·   Knutselen met klimaatrecht: inefficiënties in emissiehandel door industrielobby’s

           Edwin Woerdman & Stefan Weishaar

ANNOTATIES & WETGEVING

·     De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant
Prof.mr. A.J.M. Nuytinck
HR 30 maart 2012, LJN: BV3103

·    Het kort geding over het ESM-verdrag
Prof.mr. R.J.B. Schutgens
Voorzieningenrechter Rb. Den Haag 1 juni 2012, LJN: BW7242

·    De mensbeelden van bestuursorganen en bestuursrechters
Prof.mr. L.J.A. Damen
ABRvS 18 januari 2012, nr. 201107751/1/H2, LJN: BV1196

·    Strafrechtelijke causaliteit, alternatieve scenario’s en vingerwijzingen voor de rechtspraktijk
Prof.mr. T. Kooijmans
HR 27 maart 2012, LJN: BT6362 

·    eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?
Prof.mr. A.A.H. van Hoek
HvJ EU (Grote kamer) 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09 (eDate
Advertising GmbH tegen X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez tegen MGN Limited) 

·    Nieuwe wetgeving Het rechterlijk gebieds- of contactverbod
Mr.drs. P.W.S. Boer

RODE DRAAD ‘20 JAAR NIEUW BW’

·    Risicoaansprakelijkheden. Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen
August de Hoogh & Siewert Lindenbergh

LITERATUUR

·    Proefschrift Waarschuwen tegen beter weten in? Over labiele beleggers en klein leed
Kasper Jansen

·    Boekaankondigingen

·    Nieuwe boeken


Onderbelicht
De economische fundering van de democratische rechtsstaat
Marijn van der Sluis

Column
Recht doet ertoe
Ewoud Hondius

Column
Besnijdenis in komkommertijd
Wouter Veraart

Nieuws & agenda

Colofon

 

Print Friendly and PDF ^