Annotatie: Vordering benadeelde partijen te elfder ure in het strafproces gevoegd

De Haas en Bakhuis publiceerden onlangs in de Nieuwsbrief Strafrecht een annotatie over de vordering benadeelde partij.

In de zaak die ten grondslag ligt aan de annotatie werd een minderjarige buitenlandse verdachte wegens drie strafbare feiten berecht en uiteindelijk veroordeeld waarbij de rechtbank tot een strafoplegging kwam. Kennelijk is in deze zaak eenn terechtzitting op tegenspraak gehouden waarbij de verdachte werd bijgestaan door een raadsman en de benadeelde partijen door een raadsvrouw, mede op grond waarvan de rechtbank zijn einduitspraak deed.

De einduitspraak is vooral bijzonder vanwege de beoordeling door de rechtbank van de civiele vorderingen van benadeelde partijen die zich te elfder ure in het strafproces hadden gevoegd en waarover ex artikel 361 Sv diende te worden beslist. 

Lees hier de volledige annotatie. 

 

Print Friendly and PDF ^