AD-artikel 'Nepkleding niet meer beboet' onjuist

In het artikel 'Nepkleding niet meer beboet' dat het Algemeen Dagblad op 9 augustus heeft gepubliceerd wordt gesuggereerd dat 'vakantiegangers die nagemaakte nepkleding meenemen naar huis niet meer op Schiphol beboet worden als ze betrapt worden.  Ook wordt gesteld dat dit sinds deze zomer geldt en dat het Openbaar Ministerie (OM) dat doet vanwege de 'rompslomp'.

Dit is onjuist. Het beleid rond merkvervalste artikelen geldt al 7,5 jaar en is op dit punt niet gewijzigd.

Landelijk gelden al sinds 1 februari 2006 beleidsregels voor de invoer van merkvervalste artikelen, of dat nu op Schiphol is of elders. Sinds die tijd geldt dat wie meer dan 3 en minder dan 50 stuks namaakartikelen invoert een transactie krijgt die inhoudt dat men afstand moet doen van alle artikelen. Boven die aantallen moet ook afstand worden gedaan en ontvangt men naast deze transactie eveneens een geldboete. Ook iemand die vaker betrapt is met tussen de 3-50 goederen krijgt een boete. Datzelfde geldt als iemand de producten wilde verhandelen, ook al zijn het er minder dan 50. Als er geen afstand wordt gedaan en de boete niet wordt betaald, dan wordt de reiziger gedagvaard.

Voorheen moest de Douane voor iedere hoeveelheid tot 50 stuks altijd een proces-verbaal schrijven en deze insturen naar het OM. Dat hoeft sinds juni 2012 niet meer. Er is dus slechts sprake geweest van een verandering in de administratieve verwerking van de zaken, dat geen enkele invloed heeft op het ongewijzigde beleid waarmee de reiziger wordt geconfronteerd.

Concreet betekent dit bij namaakkleding dat bij het aantreffen van meer dan 3 stuks al deze goederen in beslag worden genomen. De reiziger kan dan voorkomen dat hij voor de rechter moet verschijnen door afstand te doen van die goederen en daarnaast , wanneer sprake is van meer dan 50 stuks, een transactiebedrag van minimaal € 600 te betalen. Voor andere goederen gelden volgens de richtlijn andere aantallen en boetebedragen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^