'Cassatieberoep verschoningsrecht door het oog van de naald'

Het gewijzigde wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit stelt niet langer voor om cassatieberoep uit te sluiten voor de toetsing van de toepasselijkheid van het verschoningsrecht bij de inbeslagname bij een verschoningsgerechtigde. En dat is maar goed ook, zo volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad waarin het verschoningsrecht van een notaris centraal stond.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^