Veroordeling wegens hypotheekfraude

Rechtbank Overijssel 20 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2933

De politierechter veroordeelt een 34-jarige vrouw uit Huissen voor het samen met haar mededaders opmaken van een valse arbeidsovereenkomst, een valse salarisspecificatie, een valse werkgeversverklaring en een valse vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst.

Op de werkgeversverklaring was vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en verdachte en dat zij de functie uitoefende van (senior) accountmanager en een bruto jaarsalaris genoot van EUR 63.000.

Met deze valse documenten heeft zij een hypotheek verkregen en heeft zij ook een werkloosheidsuitkering aangevraagd bij het UWV. De vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur. Haar mededaders zijn de in de zaak rond Centurion vastgoed B.V. veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 en 3 jaar.

De Politierechter is van oordeel dat de door het UWV opgelegde boete een bestuursrechtelijke sanctie betreft, welke in beginsel niet afdoet aan de mogelijkheid en noodzaak van een strafrechtelijke reactie op de door de verdachte gepleegde strafbare feiten.

Niettemin heeft de Politierechter – gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, in het bijzonder te weten het feit dat zij als alleenstaande moeder moet rondkomen van het salaris dat zij als kapster in deeltijd verdient – rekening gehouden met de opgelegde boete. Ook houdt de Politierechter rekening met de lange duur waaronder verdachte heeft moeten leven onder de druk van onderhavige strafzaak. Bovendien heeft verdachte naar het oordeel van de Politierechter oprecht haar spijt betuigd ter zitting.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^