Themanummer Tijdschrift voor Criminologie: Groene criminologie

In dit themanummer van het Tijdschrift voor Criminologie zijn zeven bijdragen opgenomen, waarin uiteenlopende groene vraagstukken vanuit een criminologische invalshoek worden benaderd. Zowel inhoudelijke (‘aard en omvang’), methodische als handhavingsaspecten komen daarbij aan de orde, veelal in combinatie. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

New study highlights Belgium’s role as wildlife trade hub

The new study, Wildlife trade in Belgium: An analysis of CITES trade and seizure data, examines trade in species listed under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), and builds on earlier studies identifying Belgium as an important destination and transit point of such species, particularly from Africa to Asia. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

De verdachte heeft op basis van de bij het transport gebezigde eural-code ten onrechte aangenomen dat sprake was van groene lijst afvalstof

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9898

Door de verdachte rechtspersoon is als professionele marktdeelnemer opzettelijk door middel van achttien transporten in totaal ruim 300 ton aan cadmiumhoudend kunststofgranulaat overgebracht naar Polen, zonder dat daarvoor kennisgeving was gedaan of toestemming was verleend. Deze grote hoeveelheid afvalstoffen is in Polen bij inrichtingen terecht gekomen die geen vergunning hadden dat afval te ontvangen of te verwerken. Er had dus nooit toestemming kunnen worden verleend voor deze transporten. Voorts heeft de verdachte rechtspersoon door deze afvaltransporten opzettelijk cadmiumhoudend kunststofgranulaat verhandeld, zonder vermelding op de VIHB-lijst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het begrip ‘zwaar ongeval’ nader bekeken

Welke incidenten zien we in de praktijk? Zijn dat ‘zware ongevallen’ in de zin van het Brzo, en wat zegt artikel 5 hierover? Waren die ongevallen te voorkomen? In sommige gevallen kun je je afvragen of veroordelingen wel terecht zijn, als een bedrijf eigenlijk niet heeft tekortgeschoten in de zin van het Brzo. Vanuit juridisch perspectief is bij deze materie een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Mestfraude: 'Zakken vullen ten koste van mens en milieu'

Mestfraude is een lucratieve business en een actueel, ondermijnend probleem. Door het stelselmatig negeren van de geldende regels voor de afvalverwerking, hebben de verdachten in de zaak Work hun zakken goed kunnen vullen. Volgens de officieren van justitie van het Functioneel Parket nemen de betrokkenen de grote risico’s voor de volksgezondheid en de milieuschade op de koop toe. “De verdachten waren uit op eigen gewin ten koste van de veiligheid van mens en milieu.”

Read More
Print Friendly and PDF ^