Zijn ondernemers die herhaaldelijk de regels overtreden rotte appels?

Het niet correct opslaan van gevaarlijke stoffen, het niet bijhouden van het zogenoemde ‘journaal gevaarlijke stoffen’ en de afwezigheid van brand­blusmiddelen. Dat zijn de meest voorkomende overtredingen bij opslag- en overslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen in Rotterdam-Rijnmond. En de naleving van de regels wordt maar niet beter, ondanks een strikt beleid van sancties zoals dwangsommen en processen-verbaal. Dit was de reden dat de DCMR Milieudienst Rijnmond de motivaties voor niet-naleving onderzocht via doelgroepanalyses. In de doelgroepsessies gingen relevante actoren binnen de branche in gesprek met de DCMR. De DCMR kreeg zo een keur aan inzichten over het naleefgedrag van opslag- en overslagbedrijven in de regio. Welke belemmeringen ervaren bedrijven bij het naleven van de regels? Wat vinden ze de beste manier van communiceren over regelnaleving? En wat is hun mening over het beleid en de strategie van de DCMR?

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^