WRR: “Toezicht moet beter worden benut”

Het toezicht van de rijksoverheid moet beter worden benut. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn advies Toezien op publieke belangen. Het rapport doet aanbevelingen voor het vergroten van de meerwaarde van het rijkstoezicht, zoals uitgeoefend door allerlei inspecties en marktautoriteiten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^