WODC rapport: Aard en omvang van criminele bestedingen

Het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen is in 2017 en 2018 uitgevoerd in opdracht van het WODC door de Universiteit Utrecht samen met Ecorys. Doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel. Dit omvat twee onderdelen: in het eerste deel wordt onderzocht waar crimineel verdiende inkomsten neerslaan in de reguliere economie en het tweede deel schat de omvang van het jaarlijkse bedrag dat in Nederland wordt witgewassen.

Lees hier het volledige rapport:


Print Friendly and PDF ^