Wmo-jurisprudentie 2013

Begin 2009 en 2010 zijn in de reeks PS-special twee Wmo-jurisprudentiebundels verschenen. De eerste bevatte de uitspraken die in de jaren 2008 en 2009 waren gedaan door rechtbanken, alsmede de eerste bodemuitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De tweede bundel bevatte de uitspraken van de Centrale Raad tot en met 2009. De eerste lijnen konden toen al worden uitgetekend. In 2011 is er geen PS-special met Wmorechtspraak gepubliceerd; wel is er eind 2010 nog een hoofdstuk in een breder overzicht van sociaalrechtelijke jurisprudentie opgenomen. In 2012 is er wel weer een PS-special met Wmo-rechtspraak verschenen. De onderhavige bundel staat dus in een rij. In deze bundel is ervoor gekozen om de rechtspraak thematisch weer te geven over de jaren 2007 tot en met 2013. De lezer kan zo kennis nemen van een zeer compleet overzicht van de relevante uitspraken.Voor het jaar 2013 is zelfs gekozen voor een integrale weergave van de belangrijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. In vele gevallen zijn deze uitspraken bovendien voorzien van de annotaties die door de drie samenstellers van deze bundel, alsmede door enkele andere personen, in de diverse Kluwer-uitgaven zijn gepubliceerd (AB, De Gemeentestem, JWWB, RSV en Grip op Wmo van Kluwer Schulinck). Annotaties kunnen uitspraken immers duiden en bieden daarom een meerwaarde. Daar waar de Centrale Raad over een bepaald thema nog geen standpunt heeft ingenomen zijn in een aantal gevallen interessante uitspraken van rechtbanken opgenomen. In het thematische deel wordt onder meer aandacht besteed aan: 

 • juridische systematiek; 
 • eigen kracht/eigen mogelijkheden; 
 • compensatieplicht; 
 • de te verstrekken voorzieningen; 
 • keuzevrijheid en overwegende bezwaren bij een persoonsgebonden budget; 
 • hoogte van het persoonsgebonden budget; 
 • primaat van het collectief vervoer; 
 • maatschappelijke opvang; 
 • voorliggende voorziening; 
 • algemeen gebruikelijke voorziening; 
 • goedkoopst-compenserende voorziening; 
 • eigen bijdrage; 
 • delegatiebevoegdheid; 
 • intrekking en terugvordering.

Auteurs: Rooij; Boersma; Bruggeman Prijs: € 105,00 230 pagina's | Nederlands ISBN-13: 9789013120752 ISBN-10: 901312075X

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed Juridische boekhandel.

Print Friendly and PDF ^