Wijzigingen op de ‘prospectusregels’

Waarschijnlijk treedt per 1 juli 2012 een aantal wijzigingen op de ‘prospectusregels’ in werking.

Deze veranderingen worden veroorzaakt door de implementatie van het herziene Prospectusrichtlijn, de Omnibus I richtlijn en de Gedelegeerde Verordeningen van de Europese Commissie.

Klik hier voor de Nieuwsbrief Toezicht Emissies en Openbare Biedingen van de AFM voor een overzicht van de wijzigingen.

Print Friendly and PDF ^