Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte


De Wet hervorming herziening ten voordele is een feit.
Op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip zal de wet in werking treden.

Klik hier voor de volledige tekst van de wet.

Bron: Stb. 2012, 275

Print Friendly and PDF ^