Wie wat bewaart... Afkopen straf in België

Vorig jaar hebben verdachten in België in maar liefst 6.677 zaken hun straf af gekocht via de in België veelbesproken Wet op de minnelijke schikkingen. Dat is een kwart meer dan in 2011.

In 2011 hebben de toenmalige regeringspartijen besloten om de Wet op minnelijke schikkingen uit te breiden, zodat wetsovertreders vervolging zouden kunnen afkopen om zo een blanco strablad te behouden. Dat kan sindsdien ook wanneer de rechtszaak al loopt en een onderzoeksrechter de zaak behandelt, tot aan een veroordeling. Dit zou tot extra inkomsten moeten leiden van belastingfraudeurs en andere financiële overtreders.

Minderheid fiscale fraude

Vorig jaar werd in 6.677 zaken zo'n minnelijke schikking getroffen, waarvan het in slechts 11 zaken om zuiver financiële misdaden ging. In 6 zaken betrof het fiscale fraude. Het ging voornamelijk om verdachten die de openbare orden verstoorden (2.283 zaken). Justitie wil met deze aanpak de rechtbanken ontlasten. Maar naast winkeldiefstallen worden ook zwaardere misdrijven op deze manier afgedaan, zoals bijvoorbeeld drugs- en milieudelicten.

De procureurs-generaal bezorgden alle parketten vorig jaar een omzendbrief, opdat ze op dezelfde manier zouden omgaan met de minnelijke schikkingen van verdachten. Toch blijken er duidelijke verschillen tussen de vijf grote rechtsgebieden in België. Zo kwamen verdachten in Vlaanderen bijvoorbeeld veel vaker tot een schikking met de openbare aanklager.

Kritiek

Recent is er nog kritiek geuit op de wet, nadat het parket van Antwerpen een schikking had getroffen met diamantbedrijf Omega Diamonds. Dat bedrijf had voor miljarden euro's met diamantgeld geknoeid. Toch liet het parket elke vervolging vallen nadat de verdachten 150 miljoen euro op tafel legden.

Bron: hbvl.be

Print Friendly and PDF ^