'Pak die profiteurs van de WOB aan'

Momenteel woedt een debat over de vraag hoe misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) tegen te gaan. Het probleem waarmee bestuursorganen zich geconfronteerd zien, is dat sluwe particulieren en louche bureautjes de WOB hebben ontdekt als melkkoe. Zij dienen talloze verzoeken om openbaarmaking bij een gemeente of andere overheidsinstelling in. Verzoeken waarop het bestuursorgaan wettelijk verplicht is te reageren. Zoveel verzoeken dat die bestuursorganen, met hun beperkte mankracht, onmogelijk binnen de wettelijke termijn kunnen reageren.

Aan misbruik van de Wet openbaarheid bestuur valt te verdienen. Leg de WOB profiteurs een juridisch stalkingverbod op, vindt Roland Mans.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^