Wetsvoorstel ingediend ter verduidelijking spelregels nieuwe toezichthouder ACM

De procedures en bevoegdheden van de nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden gestroomlijnd waardoor ze duidelijker worden voor consumenten en bedrijven. Hierdoor kan de nieuwe toezichthouder efficiënter en effectiever optreden. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hiertoe vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verschillende procedures

Nu werkt de ACM nog met een verzameling van verschillende procedures en bevoegdheden van de voormalige toezichthouders Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Waarschuwing voor misstanden voortaan tijdens onderzoek

Consumenten kunnen straks al gedurende een onderzoek van de ACM gewaarschuwd worden over eventuele misstanden. Nu nog moet eerst het hele onderzoek worden afgerond. Ook wordt de periode waarbinnen de waakhond moet besluiten een boete uit te delen voor alle gevallen hetzelfde: 13 weken. Daar zit nu in de wetten waarop de ACM toezicht houdt nog verschil in.

In februari stemde de Eerste Kamer in met de instellingswet waarin onder andere de onafhankelijkheid van de ACM is geregeld. Nu wordt het tweede onderdeel, de stroomlijningswet ingediend. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting in 2014 in werking.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^