Wetsvoorstel gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden in consultatie

Op 6 juli jl. is het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in consultatie gegaan. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de uitwisseling en verwerking van gegevens te verbeteren tussen instanties die met elkaar samenwerken bij de aanpak van bijvoorbeeld de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, van verstoring van de openbare orde en veiligheid, of van misbruik van overheidsgeld en sociale voorzieningen.

In de praktijk lopen samenwerkingsverbanden nu regelmatig tegen knelpunten aan bij de gezamenlijke verwerking van gegevens. Deze knelpunten bemoeilijken een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals ondermijning.

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden lost deze knelpunten op door middel van: 

1. Een heldere basis voor gegevensverstrekking aan samenwerkingsverbanden.
2. Een heldere basis voor gegevensverwerking binnen samenwerkingsverbanden
3. Een passende grondslag voor verstrekking van de resultaten van de verwerking vanuit samenwerkingsverbanden. 

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is slechts van toepassing als een samenwerkingsverband bij algemene maatregel van bestuur onder de werking van die wet wordt gebracht.

Deze wet lijkt de "vervanger" van de Kaderwet gegevensuitwisseling te zijn, waarvan eerder werd aangekondigd dat die in het voorjaar van 2017 in consultatie zou gaan.
 

 

Lees meer:

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^