Wetsontwerp Kansspelen op afstand geeft de ruimte

Het onlangs op internet geplaatste voorontwerp Kansspelen op afstand, dat per 2015 het aanbieden van kansspelen via elektronische communicatie- middelen zoals internet mogelijk wil maken, gaat uit van een liberaal vergunningsregime: het aantal vergunninghouders wordt niet op voorhand beperkt. Er komt dus een open markt. Iedere naamloze of besloten vennootschap die aan bepaalde eisen van bedrijfsvoering, betrouwbaarheid en deskundigheid voldoet, kan een vergunning krijgen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^