Communicatie via de fax

Als een gerecht besluit om per fax een termijn te stellen voor herstel van een in potentie fataal verzuim, zoals het stellen van een termijn tot indiening van de gronden van het beroep, dan moet hij van te voren bekend maken dat hij gebruik gaat maken van dat communicatiemiddel, zodat dit bericht dezelfde aandacht krijgt als een per post verzonden brief.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^