Wet uitwisseling inlichtingen over rulings unaniem aangenomen

Op 20 december 2016 is het Wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings door de Eerste Kamer aangenomen.  

Dit wetsvoorstel implementeert de Europese Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB). Hiermee wordt de uitwisseling van inlichtingen over afspraken tussen de belastingdiensten en multinationals (rulings) tussen de lidstaten geregeld. Het uitwisselen van rulings is een van de maatregelen van Europa tegen internationale belastingontwijking door het bedrijfsleven.

De uitwisseling van informatie over rulings met de landen waarmee overeenkomstig de OESO-richtlijnen wordt uitgewisseld, vindt plaats op basis van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag), op basis van een belastingverdrag of op basis van een Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Die uitwisseling vergt geen implementatie in nationale wetgeving omdat de WIB al voldoende basis biedt.

Transparantie tussen de belastingdiensten van de lidstaten over afgegeven rulings en verrekenprijsafspraken kan volgens het kabinet leiden tot een beter inzicht in de positie van de betrokken onderneming(en) en daardoor bijdragen aan de aanpak van structuren waarmee belastingheffing wordt omzeild. Gegevens worden straks automatisch uitgewisseld over nieuwe rulings met een grensoverschrijdend effect. Ook bestaande afspraken, teruggaand tot 1 januari 2012, moeten worden uitgewisseld. Desgewenst kunnen lidstaten nadere inlichtingen vragen over de afspraken. Die informatie moet dan worden verstrekt, tenzij er bedrijfsgeheimen in het geding zijn.
 

Print Friendly and PDF ^