Wet toezicht trustkantoren 2018

Het wetsvoorstel inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) wordt naar verwachting in 2018 in de Tweede Kamer behandeld.

Uit het eindrapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies blijkt dat het wetsvoorstel in een vergevorderd stadium van voorbereiding is en binnenkort, na advies van de Raad van State, aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

 

Print Friendly and PDF ^