Werkstraf wegens uitkeringsfraude

De rechtbank Gelderland heeft twee personen uit Nijmegen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De 67-jarige man en een zijn 64-jarige vrouw pleegden uitkeringsfraude en gaven onjuiste gegevens door aan de belastingdienst.

Ten onrechte uitkeringen ontvangen

De man en de vrouw hebben gedurende een lange periode, terwijl zij een uitkering genoten op grond van de Wajong (man) en de WAO (vrouw) en de Toeslagenwet (vrouw), geen melding gemaakt van werkzaamheden ten behoeve van de verhuur van een aantal woningen waarover zij beschikten en de inkomsten daaruit. Ze hebben hierdoor ten onrechte bedragen aan uitkering ontvangen en hebben zich daarmee gedurende zes jaren verrijkt ten koste van de samenleving. Ook heeft de vrouw ten onrechte- in het kader van de Toeslagenwet- niet gemeld dat zij gehuwd was.

Onjuiste aangifte

Daarnaast hebben de man en de vrouw opzettelijk onjuiste aangifte van de inkomstenbelasting gedaan. Zij hebben immers niet gemeld dat zij gehuwd en niet duurzaam gescheiden waren. Beiden zijn vrijgesproken van opzetheling.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^