Werkstraf voor valsheid in geschrifte voormalig divisiedirecteur Ballast Nedam

De rechtbank Gelderland heeft een voormalig divisiedirecteur van Ballast Nedam veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor valsheid in geschrifte gepleegd tussen 1998 en 2002. Privékosten werden als zakelijke kosten opgevoerd en (al dan niet ten behoeve van relaties) gemaakte escortservicekosten werden op facturen omschreven als juridische dienstverlening.

Bedrijfscultuur

Verdachte heeft derden aangezet tot het plegen van de valsheid in geschrifte en de facturen werden opgenomen in de administratie van Ballast Nedam. Niet kan worden uitgesloten - verschillende getuigenverklaringen wijzen in die richting - dat de bewezenverklaarde feiten plaatsvonden in een bedrijfscultuur waarin dit handelen (onder bestuurders) tot op zekere hoogte normaal was, dan wel werd geaccepteerd of getolereerd. Maar dit neemt de laakbaarheid van het handelen van verdachte niet weg. Bovendien heeft verdachte door zijn handelen ook actief bijgedragen aan de door hem geschetste (bedrijfs)cultuur, waar hij als bestuurder juist het goede voorbeeld had moeten geven.

Straf

Bij de strafoplegging is verder gelet op onder meer de lengte van de procedure, de aan de zaak gegeven publiciteit en de omstandigheid dat verdachte na het aan het licht komen van verschillende, deels met de strafzaak samenhangende kwesties, zijn vermogen is kwijtgeraakt en persoonlijk failliet is verklaard.

Ontvankelijk

Anders dan het Openbaar Ministerie en de verdediging, ziet de rechtbank in de omstandigheid dat het OM en verdachte na aanvang van de terechtzitting een schikkingsovereenkomst hebben gesloten, geen grond voor niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Print Friendly and PDF ^