Wat prevaleert: waarheidsvinding of het verschoningsrecht van een advocaat?

De Rechtbank Gelderland heeft op 9 februari 2017 een vonnis gewezen, waarin de vraag aan bod kwam of in de onderliggende casus de waarheidsvinding, of het verschoningsrecht van een advocaat prevaleerde. Aanleiding voor deze kwestie was dat het Openbaar Ministerie geschriften, die mogelijk voorwerp van een strafbaar feit uitmaakten, van een advocaat in beslag had genomen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De Advocaat diende een klaagschrift in bij de Rechtbank, waarin hij aangaf dat ten aanzien van de documenten een verschoningsrecht bestaat.

Lees verder: 

 

 

Print Friendly and PDF ^