Wat is het belang van beginselen in het strafprocesrecht?

Van de beginselen van een behoorlijk procesrecht wordt veelal gebruik gemaakt in het bestuursrecht. Voor ideeën kan aldus uit die jurisprudentie worden geput. Denk bijvoorbeeld ook aan het gelijkheidsbeginsel, het verbod van détournement de pouvoir of het zorgvuldigheidsbeginsel. De fiscale rechter heeft onlangs nog geoordeeld dat geen plaats is voor artikel 359a Sv in het fiscale recht, maar wel voor de algemene beginselen van procesorde. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^