Waslijst met kritische Kamervragen over tipgeversuitspraak Hof Den Bosch

Hof Den Bosch besliste op 20 februari 2018 in de alom bekende tipgeversaffaire dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van de gegevens die de anonieme tipgever bij een bank had gestolen en tegen een beloning aan de Belastingdienst had geleverd. Volgens het Hof was sprake van onrechtmatig verkregen bewijs, omdat de Belastingdienst ernstig tekort was geschoten in de afweging van het belang van een juiste belastingheffing en bestrijding van belastingontwijking tegen het belang van een zuiver rechtsstatelijk, normconform handelen van de Staat, waaronder het niet-belonen van crimineel gedrag. Hierdoor was volgens het Hof voldaan aan het "zozeer-indruist"-criterium zoals de Hoge Raad dat had geformuleerd, zodat het bewijsmateriaal in de betreffende zaak van gebruik moest worden uitgesloten. Het Hof vernietigde de navorderingsaanslagen. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft maar liefst 45 vragen aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd over de uitspraak. Het Kamerlid wil weten hoe de verklaring van de tipgever dat hij de bankgegevens van klanten van drie banken aan de Staat heeft verkocht nadat hij door de Belastingdienst was benaderd over zijn eigen rekening zich verhoudt tot de verklaringen van ambtenaren van de Belastingdienst (onder ede) dat deze man zich spontaan tot het ministerie van Financiën heeft gewend. 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^