Wanneer sluit een pleitbaar standpunt opzet uit?

Een pleitbaar standpunt is een opvatting over de kwalificatie van de feiten of de toepassing van het recht op de feiten die in redelijkheid verdedigbaar is. Het hof had overwogen dat naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad voor het opleggen van een fiscale boete geen plaats is indien degene aan wie de boete is opgelegd naar objectieve maatstaven een pleitbaar standpunt had. Dat wil zeggen dat voor het ingenomen standpunt – ook al wordt dit ten slotte onjuist bevonden – zodanige argumenten zijn aan te voeren dat niet kan worden gezegd dat de betrokkene door het innemen van dat standpunt dermate lichtvaardig heeft gehandeld dat het aan zijn opzet of grove schuld is te wijten dat te weinig belasting wordt geheven. In de rechtspraktijk bestaat echter onduidelijkheid over de vraag of een objectief dan wel een subjectief pleitbaar standpunt opzet of schuld uitsluit. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^