Waarschuwing voor accountant Pheijffer

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 december 2017, ECLI:NL:CBB:2017:398

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan over de tuchtklacht tegen accountant prof. dr.mr. M. Pheijffer. Die klacht betreft het door Pheijffer opgestelde rapport over aan de toenmalige burgemeester van Bussum verstrekte vergoedingen. De klacht werd ingediend door de politieke partijen Hart voor Bussum en de Gooise Ouderenpartij. De accountantskamer honoreerde de klacht gedeeltelijk - de rest werd afgewezen -, maar zag af van een maatregel.

Pheijffer vond, ook al voldeed de burgemeester ‘formeel’ niet steeds aan alle voorwaarden voor de vergoedingen, dit niet onrechtmatig, omdat de situatie ‘materieel’ anders zou zijn.
Het CBb is het met de accountantskamer eens dat die uitleg ontoereikend is om de geconstateerde onvolkomenheden (toch) als rechtmatig te beoordelen. De door Pheijffer getrokken conclusies zijn zonder nadere toelichting niet begrijpelijk en missen een deugdelijke grondslag. Er is geen aanleiding af te zien van het opleggen van een maatregel. Van Pheijffer mocht een bijzondere zorgvuldigheid verwacht worden, nu hij wist dat zijn bevindingen van belang waren voor het openbare debat in Bussum over het functioneren van de (voormalige) burgemeester.

Het CBb is van oordeel dat Pheijffer een serieus verwijt treft en legt hem de maatregel van waarschuwing op.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^